ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

zapis pozvanka 2018Ve středu 18. dubna se koná Zápis do 1. tříd, který se letos ponese v duchu české pohádky O princezně Zlatovlásce. Rodiče, prosím, přineste s sebou k zápisu rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti. Děti budou přijímány dle níže uvedených kritérií. Těšíme se na setkání s vámi a našimi budoucími prvňáčky!

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy bude na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 dle následujících kritérií:

  1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitelky Základní školy Davle
  2. Dítě má trvalý pobyt v městysi Davle nebo ve spádové oblasti naší školy (Petrov, Měchenice, Hvozdnice, Bojanovice, Bratřínov)
  3. Dítě má v Základní škole Davle sourozence ve vyšších ročnících
  4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Mgr.  Jana Hrubá, ředitelka školy

V Davli dne 13. 3. 2018

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 470053197 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |