ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

Zápis z 5. zasedání Školské rady při ZŠ Davle

Dne 27.2.2017 se konala pravidelná schůzka Školské rady při Základní škole v Davli.

Přítomni: Iveta Hessingová, Mgr. Svatava Chrastilová, Ing. Eva Jelínková, Mgr. Jana Stocklová, Ing. Tomáš Zunt,, Ing. Karel Vopička
Pozvány v rámci přípravy plesu – Mgr. Jana Hrubá, Jana Slancová, Marie Rýdlová

Program:
1. Podnět paní Petry Šmidové bezpečnost před školou
2. Zápis do 1.tříd
3. Školní jídelna
4. Ples školy

1.Iveta Hessingová informovala o podnětu, který byla vznesen na konzultačních hodinách, konaných dne 17.1.2017
Paní Šmidová kontaktovala ŠR ve věci bezpečnosti provozu před školou. Vznesla dotaz, zda by bylo možné např. zřízení retardérů nebo jiných zpomalovacích prostředků před školou. Zmiňovala, že několikrát viděla jet auta na červenou na  přechodu před školou. Také zmínila, že chodníky v blízkosti přechodu nejsou dostatečně uklizené od sněhu a námraz (a to i na schodech u školy), kloužou a jsou nebezpečné. Případně jak může ona sama v této věci pomoci. Paní Šmidová byla informována, že se tématem bezpečnosti již ŠR zabývala.
Následovala schůzka zástupce ŠR (I.Hessingové) s paní ředitelkou J.Hrubou v této záležitosti. Paní ředitelka informovala o krocích, které podniká Městys Davle ve věci bezpečnosti provozu. Pozemky, na kterých by byly případné zpomalovací prvky vybudování nejsou v majetku obce. V současné době probíhají ze strany Městyse Davle jednání o majetkových poměrech, pak bude možné pokračovat v bezpečnostních opatřeních. Paní ředitelka bere na vědomí podnět ohledně úklidu sněhu a ledu v bezprostřední blízkosti školy a na schodech. Zjedná nápravu. Člen ŠR ing.Vopička na jednání ŠR konstatoval, že nápravy byla patrná, jelikož se tato situace neopakovala.
Paní Šmidová byla o průběhu řešení jejího podnětu informována telefonicky.

2. Paní ředitelka informovala ŠR o konání zápisu do 1. tříd, který proběhne 19. 4. 2017 od     14:00 do 18.00.  Členové školské rady budou nápomocni při organizaci.
3. Paní ředitelka informovala ŠR o rozhodnutí Městyse Davle, na jehož základě spadá Školní jídelna od 1.2.2017 pod ZŠ Davle.
4. 5.ples ZŠ Davle se bude konat 25.3.2017 od 20:00 v sále hotelu V Pivovaře. Mgr. Svatava Chrastilová informovala přítomné o organizaci a přípravách plesu školy.

Zapsala: Iveta Hessingová

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 470053197 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |