ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

veskaVážení rodiče, ve škole se opět vyskytly vši (pedikulóza). Problém je ve větší míře především u dětí prvního stupně. Doporučujeme proto preventivní každodenní důkladnou kontrolu hlav vašich dětí.V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je bezodkladně odstranit. Věnujte, prosím, pozornost Pokynuí ředitelky č. 1/2017, viz. níže

 

Pokyn ředitelky školy č.1/2017

Na základě aktuálního zvýšeného výskytu vši dětské (pedikulózy) vydávám následující pokyn, který upravuje postup při onemocnění pedikulózou u žáků Základní školy Davle.


1. Pedikulóza (výskyt vši dětské) je považována za infekční onemocnění.

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou. Při zjištění onemocnění u žáka třídní učitel nebo vychovatelka školní družiny neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy či školní družiny a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy či oddělení školní družiny zápisem do žákovské knížky či zprávníčku ŠD.

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí písemně úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.


Děkujeme všem rodičům za vaši spolupráci a doufáme ve váš zodpovědný přístup.

V Davli dne 13. 10. 2017

Mgr. Jana Hrubá, ředitelka školy

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | (ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |