ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

logo02V letošním roce získala ZŠ Davle grant, díky kterému můžeme žáky druhého stupně blíže seznámit s pojmy mediální gramotnosti souvisejícími tématy, jakými jsou například autorská práva, fake news a hoaxy, různé typy médií a zprávy, které nám předkládají a nebo také mediální stereotypy… Potřeby doplnění vzdělání dnešních dětí a mládeže vycházejí z často povrchních znalostí faktů a souvislostí v dané oblasti - média a jejich svět. Mladí lidé se ve světě mediální (i internetové, počítačové a sociální) komunikace ne zcela orientují, někteří dokonce zcela postrádají schopnost rozhodnout se, vyvodit a určit, co je relevantní a co nikoli. Pro to, aby si dovedli utvořit vlastní názor, vyvodit souvislosti, porovnat fakta a seřadit je v logický celek, je po třeba je tyto dovednosti naučit a ukázat jim, jak na to.

Cílem našeho celoročního projektu je dosáhnout toho, aby se naše děti lépe orientovaly ve světě médií, aby dokázaly rozpoznat kvalitní a důvěryhodné zdroje informací od nekvalitních a nedůvěryhodných, aby uměly zpracovávat velké množství informací, které jsou dnes běžně dostupné na internetu, aby uměly pracovat s informacemi na sociálních sítích, aby nebyly ztracené a lapené ve světe mediální (i internetové, počítačové a sociální) komunikace.
Každý ročník zvlášť projde formou diskuze, hry a zážitkové pedagogiky jednotlivá témata, která doplníme o tři diferencovaná představení externích partnerů, která představíme vždy všem žákům 2.stupně. Základní forma práce s cílovou skupinou je elicitace znalostí o daném tématu, případně brainstorming na dané téma, dále představení tématu prostřednictvím připravených materiálů portálu Chytrá škola (videa, infoletáky, příklady k práci), následně formou diskuze, hry a zážitkové pedagogiky rozvineme téma a zapojíme žáky aktivně. Zaměřit se chceme zejména na využití soft skills žáků, a to: týmová práce-vedení týmu vs. podřízení se leadrovi, kreativní myšlení, předvídavost, asertivní jednání v kontextu schopnosti sebereflexe a zpětné vazby, samostatnost a empatie, strategie a koncepční práce, podpora rozhodovacích procesů, myšlení podle analgií, spojování znalostí, konstruktivní kritika, osobní efektivita, práce v různě početných skupinách a kolektivní spolupráce...
Podpořeno z programu 02 Chytrá škola.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |