ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

pravidlaVážení rodiče, blíží se začátek nového školního roku. Těšíme se na společnou práci s vašimi dětmi ve škole a pevně doufáme, že budeme všichni zdrávi. 

V novém školním roce musíme s ohledem na současnou a předpokládanou epidemiologickou situaci nastavit a dodržovat pravidla bezpečného pobytu ve škole. Budeme respektovat doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví a smysluplně je přizpůsobíme podmínkám naší základní školy, družiny a jídelny.

Novinkou v oblasti vzdělávací je zavedení povinného dálkového (distančního) vzdělávání. Tato zákonná povinnost má dvě roviny – přípravu a odpovědnost podmínek pro vzdělávání dítěte na straně rodiny a zajištění vzdělávání na straně školy. Na jaře jsme ve škole dálkové vzdělávání již realizovali – víme tedy, že naprostá většina domácností našich žáků má zajištěny technické podmínky pro dálkové vzdělávání (PC s internetem). V těch výjimečných případech, kde rodina vhodné podmínky nemá, můžeme po vzájemné dohodě zvolit alternativní způsob dálkového vzdělávání.

Podrobné instrukce k oblasti provozu a hygieny ve škole, stejně tak jako informace k nastavení dálkového (distančního) vzdělávání vám budou zaslány před zahájením školního roku a budou průběžně aktualizovány podle vývoje situace. Informace budou rodičům našich žáků zasílat formou emailu třídní učitelé. Ve škole se organizaci zvýšených hygienických pravidel nyní intenzivně věnujeme. Systém dálkové výuky máme ve škole nastaven. V první polovině září se přípravě na práci v dálkovém režimu budeme intenzivně věnovat s vašimi dětmi v rámci školního vyučování. 

skola dumŠkolní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září.

Žáci 2. – 9. tříd (bez doprovodu rodičů) půjdou hlavním vchodem přímo do svých kmenových tříd, kde je uvítají jejich třídní paní učitelky. 

Prvňáčci se shromáždí před hlavním vchodem u svých nových třídních učitelek. Všechny tři paní učitelky prvňáčků budou viditelně označeny písmenkem své třídy. Společně se pak odeberou s dětmi i jejich doprovodem do učeben prvních tříd, kde postupně proběhne slavnostní uvítání a fotografování. V tento významný den je vstup doprovodu u prvňáčků výjimečně povolen. Zvažte prosím s ohledem na omezené prostorové možnosti tříd velikost dospělého doprovodu svých dětí.

První školní den končí v cca 9 hodin. Provoz školní družiny a školní jídelny začíná ve středu 2. září.

V případě jakýchkoli dotazů k organizaci prvního školního dne prosím volejte kancelář školy.

jidelnaVážení rodiče, připomínáme platbu obědů na měsíc září k 25.8.2020. Rodiče, kteří odhlásili děti ve školním roce 2019/2020 ze školního stravování (vydávání obědů v Pivovaře), musí děti přihlásit ke školnímu stravování přes vedoucí školní jídelny Janu Potužníkovou - stačí telefonicky nebo sms - 608 010 913.

27.8. bude vedoucí ŠJ kvůli školení mimo kancelář. Děkujeme.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |