ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

logo02

Jak již víte, naše škola v letošním roce posílila podporu znalostí z mediálního prostředí průřezově ve všech ročnících 2.stupně v různých předmětech – českým jazykem počínaje, přes občanskou výchovu, svět v souvislostech, dějepis až po informatiku. Zatím jsme s dětmi probrali témata autorských práv a fake news/hoaxů. Děti si mohly prakticky na ukázkových příkladech a textech vyzkoušet, jaké jsou jejich prvotní znalosti o tématu a potom si s učiteli vše důkladně a postupně rozebrali a ukázali si, na co dávat pozor a jak se orientovat ve světě autorských práv (co můžu a nemůžu stahovat, kde brát obrázky a fotky, abych neporušoval zákon, jak je to s muzikou atd.) a také žáci po několika hodinách detailnějšího rozebírání fake news/hoaxů dokázali sestavit postup a pravidla, jak poznat fake news, kam se podívat a ověřit zprávu, co nedělat a čemu se vyhnout (například hromadné bezmyšlenkovité rozesílání neověřených zprávách na soc.sítích atd.).
Zeptali jsme se také několika pedagogů, kteří s dětmi tyto hodiny absolvovali, jak hodnotí práci dětí a hlavně přínosnost témat. Zde jsou jejich reakce.

 

Reflexe Mgr. Radky Limprechtové – vyučující předmětu čj v 6.a 8.roč., téma: Autorská práva
„V hodinách proběhlo seznámení s pojmy a vysvětlením tématu jako celku – co si žáci představí pod mediální gramotností – formou myšlenkové mapy. Hledali odpovědi na otázky, proč je mediální gramotnost pro nás podstatná, jaká úskalí přináší velké množství informací v prostředí internetu.

Dále roztřídili typy médií a dávali příklady (nejčastěji na bulvární média – znají z prostředí rodin). V materiálech 02 Chytrá škola se blíže seznámili s pojmy hoax a fake news a v učebnici 6.roč Hravá čeština si přidali v kapitole komunikace a sloh ještě pojem spam. Na internetu pak stránky prozkoumávali, nacházeli poplašné zprávy, o kterých sami slyšeli.

Postupem času jsme se dostali k autorským právům a seznámení s pojmy. Při práci ve skupinách vysvětlovali ostatním ze skupiny jednotlivé termíny. Vypsali zásady používání fotografií a obrázků z internetu, zjišťovali na ukázkách, kdy obrázek mohou pro svou prezentaci použít volně a kdy je nutné kontaktovat autora. Zásady děti pochopily zcela bez výjimky, zjistily, kdy samy práva porušovaly a měly by být schopny použít nově nabyté vědomosti v praktickém životě. Hodiny pavažuji za přínosné a prakticky užitečné. “

Reflexe Mgr. Jindřišky Obermajerové – vyučující předmětu INF v 8.ročníku, téma fake news a hoax: „Velmi mne překvapilo, jak nízké povědomí mají žáci o tomto tématu, rozlišit hoax a fake news na začátku nedokázali, po skončení probírání tématu se zvedla jejich informovanost a hlavně schopnost přemýšlet nad věcmi v souvislostech. Žáci si uvědomili během diskuze nad fotografiemi z materiálu pro práci v hodině (využit materiál 02 Chytrá škola), že jsou podstatné nejen tvrdé informace, tedy znalost dat a faktů, ale také (a to mnohdy mnohem víc) schopnost dávat tato fakta do souvislostí, vyvozovat a dedukovat a utvářet si širší rámec zorného pole pro úvahu, být schopen nahlédnout jedno téma či problém z více odlišných úhlů pohledu.

Hodiny na toto téma považuji za nesmírně důležité pro celostní rozvoj sociálních dovedností a kulturní interakce žáka se světem mimo školu a rodinu, za velmi užitečné jako přípravu pro budoucí reálný život a jeho potřeby. Jsem ráda, že se škola ZŠ Davle připojila k tomuto projektu a podobné hodiny budu s největší pravděpodobností vkládat i do rámce učiva předmětu Informatika v dalších letech.“

Reflexe Bc. Kláry Zuntové - vyučující předmětu INF v 6.ročnících, téma fake news a hoax: „Téma jsme si řekli vlastními slovy, žáci všemu rozuměli. Část žáků o tématu hodně věděla, z videa od Kovyho (youtuber). Ostatní měli zájem dozvědět se více, všichni měli s manipulací zkušenost. Hodina to byla moc hezká, pojali jsme to jako diskusi a zapojovali se všichni.“

V následujícím měsíci pokračujeme s tématem fake news a hoax a dále nás čeká divadelní představení Mediální bludiště, na které navážeme tématem Svět médií a druhy médií.

Pavla Charvátová


 

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |