ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

O2Máme za sebou poslední téma mediální gramotnosti, které jsme s davelskými žáky chtěli probrat, ukázat jim úskalí a záludnosti médií. Podívali jsme se na zoubek mediálním stereotypům, každý ročník zvlášť prošel formou diskuze, hry a zážitkové pedagogiky toto zajímavé téma. Základní forma práce s cílovou skupinou je elicitace znalostí o daném tématu, případně brainstorming na dané téma, dále představení tématu prostřednictvím připravených materiálů portálu Chytrá škola (videa, infoletáky, příklady k práci), následně formou diskuze a hry rozvinutí tématu a aktivní zapojení žáků do debaty a akce. Zaměřit jsme se chtěli zejména na využití soft skills žáků, a to na: týmovou práci-vedení týmu vs. podřízení se leadrovi, kreativní myšlení, předvídavost, asertivní jednání v kontextu schopnosti sebereflexe a zpětné vazby, samostatnost a empatii, strategii a koncepční práci, dále na podporu rozhodovacích procesů, myšlení podle analgií, spojování znalostí, konstruktivní kritiku, osobní efektivitu, práci v různě početných skupinách a kolektivní spolupráci. To vše jsme zvládli, děti si témata a práci na nich užili a teď naposledy odcházeli se zajímavými poznatky o tom, co vše je stereotyp a jakým mediálním stereotypům podléháme.

 Reakce dětí a některých pedagogů nabízíme zde:

            Mgr. Radka Limprechtová, 7.A a 9.ročník: „Téma Mediální stereotypy jsme si prošli v 7. a 9.ročníku. Žáci sedmé třídy měli problém s pochopením pojmu „stereotyp“. Slovo buď nikdy neslyšeli, nebo neznali jeho význam. Tento výraz nedokázali bez nápovědy vysvětlit. Vyučující dala nápovědu pomocí slovního spojení, situace, která by stereotyp představovala. Jeden ze žáků shrnul tento význam do frazému – házet všechny do jednoho pytle. Na základě jeho vysvětlení se ostatní žáci přidali a snažili se pojem stereotyp vysvětlit také. Dá se říci, že pak již téma pro ně bylo snadné. Přicházeli na nejrůznější situace, kdy můžeme hovořit o stereotypu. Přenesli jsme se do další úrovně – jak mohou fungovat stereotypy v médiích, žáci na základě již předchozích témat a pracovního listu rozdělili druhy a oblasti, v nichž se mohou objevovat. Uvědomili si rizika podsouvání názorů v médiích a to, jak se jim bránit.

            V deváté třídě žáci neměli problém s významem slova stereotyp. Pracovali ve skupinách a jejich úkolem bylo připravit krátkou prezentaci o mediálních stereotypech tak, aby byla srozumitelná i dětem z nižších ročníků. Měli vymyslet i stereotypy z běžného života, se kterými se již sami setkali. Byli schopni vyjmenovat i mediální stereotypy, které byly využívány v historii – například z období 2. světové války. Všechny skupiny svou práci odprezentovaly před ostatními spolužáky. Téma dětem přišlo zajímavé, a hlavně došly k názoru, že na mediální stereotypy je nutné dávat si pozor a zdroje si ověřovat.“

            Bc. Klára Zuntová, 7.B: „Téma se mi moc líbilo, dětem snad taky. Samy vymýšlely spoustu příkladů stereotypů a dokonce téma dokázaly vztáhnout na sebe. Stává se jim, že někdo má stereotyp o nich a je jim to nepříjemné. Vysvětlili jsme si, jaké jsou nástrahy. Bavili jsme se i o médiích, proč stereotypy šíří a která média k tomu mají větší sklony. Nakonec jsme si povídali o tom, co dělat, abychom sami stereotypy neubližovali.“

Podpořeno z programu 02 Chytrá škola.

 

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |