druzinaVzhledem k současné situaci a různé docházce jednotlivých ročníků do ŠD se budou i poplatky za II. pololetí různit. Změnilo se i číslo účtu, na které budete platby posílat.

Vyčkejte prosím na další informace a zatím platby neposílejte! V nejbližší době najdete další pokyny na stránkách školy a také ve vývěsce u družiny.

Vedoucí ŠD