druzinaVážení rodiče, vzhledem k nezměněné situaci a docházce pouze 1. a 2. ročníků do ŠD bude úplata za 2. pololetí upravena takto:

3. ročníky až dle situace nástupu - zatím nic neplaťte

1. a 2. ročníky - úplata za ŠD: 1040,-Kč za dítě (částka je již včetně odečteného přeplatku za I.pololetí 260,-Kč) Uhraďte do 28. 2. 2021 převodem na číslo účtu naší školy: 2201841876/2010

Do popisu platby uveďte: jméno žáka, třída a zkratka ŠD.