Chyba
  • Error the gallery with an id of: 308 is not published

slunce2

V obou šestých ročnících se v polovině listopadu rozběhl v hodinách literatury projekt, který má za cíl podpořit dětskou fantazii, rozšířit slovní zásobu, rozvíjet kreativní myšlení a psaní a v neposlední řadě také dodat dětem sebevědomí při projevu na veřejnosti a před ostatními spolužáky včetně posílení sociálních vazeb v kolektivu.

Každá třída je rozdělena na čtyři skupinky a každá skupina vymýšlí a kreativně zpracovává téma “království, kde je nám dobře”. Děti si tvoří nejen název země, ale hlavně její pravidla pro život, definují, kdo v jejich imaginárním světě žije a co všechno musí a nebo může dělat….to vše pod taktovkou náplně hodin literatury dle rámcového vzdělávacího programu, tedy ve světě bájí, pověstí, pohádek, bajek a mýtů!

A to není vše…..dětské světy mají společného jmenovatele v podobě Slunce, které na ně svítí a dodává jim energii potřebnou pro život. Co by se ale stalo, kdyby slunce najednou vyhaslo? …. Děti si společnou práci užívají a mají plno skvělých nápadů!

Projekt potrvá do konce ledna a jeho výsledky v podobě plakátů se všemi typy království a dětských světů budou po ukončení práce k vidění na školních chodbách.

Mgr. Pavla Charvátová