strom sbrPo delší přestávce se naše škola znovu pouští do sběru starého papíru. Společně získaný finanční obnos jsme se rozhodli věnovat na pořízení školního stromu.
• Starý papír noste dobře svázaný.
• Nenoste, prosím, kartony.
• Své balíčky dávejte na označené místo v hlavním vchodu školy (za prvními prosklenými dveřmi).
• Budete-li mít sběru větší množství, kontaktujte s předstihem (alespoň den dopředu) pana školníka. Sběr pak společně umístíte na dvůr do školní ekobudky.
Do sběru nepatří mokrý, mastný či chemicky znečištěný papír ani papír voskový nebo uhlový.
Kontakt: pan P. Ševčík mob. 601 355 275
Váš ekotým