srdceDo tíživé životní a finanční situace se může dostat každý z nás. Ztráta zaměstnání, rozchod rodičů, nemoc v rodině, živelná pohroma - tyto situace život někdy přináší. A že jich uplynulý rok přinesl požehnaně. Podpůrný fond Základní školy Davle je tu proto, aby následky těchto životních situací pomohl zmírnit. 
 
V roce 2021 vložili dárci do fondu příspěvky v celkové výši 22 700 Kč. Prostředky fondu jsme v roce 2021 použili v souladu s pravidly fondu na úhradu školních obědů, školy v přírodě pro 3 žáky naší školy a pomohli jsme také s úhradou odpoledního zájmového kroužku. Požádat si o pomoc z podpůrného fondu je jednoduché - stačí obrátit se na třídní učitelku vašeho dítěte nebo na ředitelku školy. 
 
Podpůrný fond pro žáky davelské školy spravujeme už devátým rokem. Moc děkuji všem pravidelným i příležitostným dárcům za jejich příspěvky. Jejich velkorysost účinně pomáhá potřebným žákům naší školy. Bez jejich štědrosti by se děti nemohly zúčastnit společných akcí a zůstaly by mimo kolektiv svých spolužáků. Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů fondu je všem dárcům k dispozici v kanceláři školy.