lucieVážení rodiče, od března se nám podařilo navázat na dřívější úspěšnou spolupráci s PhDr. Lucií Hubertovou. Lucie může vám a vašim dětem pomoci zejména v těchto oblastech:

- posouzení školní zralosti

- hledání cesty při potížích ve výuce a v chování a prožívání dítěte

- pomoc při ladění vhodného výchovného stylu v rodině

- profesní poradenství zaměřené na volbu dalšího vzdělávání a pracovního zaměření

Potřebujete-li využít službu zkušeného dětského poradenského psychologa, můžete se na Lucii obrátit prostřednictvím kontaktů na webových stránkách www.hubertova.cz  Konzultace pro naše žáky a jejich rodiny je hrazena školou.