Milí davelští,

nový školní rok jsme zahájili s úsměvem společně se všemi našimi 460 žáky. Společně s panem starostou Mgr. Jiřím Prokůpkem jsme přivítali ve slavnostně nazdobených třídách 50 prvňáčků.

A co nového jsme pro děti ve škole připravili?

Tradičně jsme letní měsíce využili k údržbě školních prostor – malovali jsme, čistili podlahy, opravovali a dokupovali školní nábytek, vylepšili dekorace a upravili jsme také školní dvůr.

Do našeho školního vzdělávacího programu jsme zařadili výuku španělštiny. Prvními studenty tohoto krásného románského jazyka se stalo 16 žáků sedmých tříd.

 

V našem učitelském sboru máme již 7 let rodilého mluvčího Andrew Farrow. Svěřili jsme mu tedy nelehký úkol – podpořit naše žáky v aktivním používání angličtiny v hodinách Konverzace v anglickém jazyce. Tento nový vyučovací předmět jsme zařadili povinně do 6. – 9. ročníku.

Školní jídelna zavedla systém volby ze dvou jídel, na tuto možnost výběru se již velmi dlouho těšili jak malí, tak velcí strávníci.

V dlouhé době distanční výuky jsme se s dětmi intenzivně věnovali vzdělávání, ale neměli jsme prostor na osobní setkávání, společné prožitky a budování přátelských vztahů. Proto nyní věnujeme velkou pozornost práci s třídními kolektivy, opětovnému navazování dětských přátelství a umění žít společně v pohodě a vzájemném respektu. Čtyři třídy vyrazily na adaptační pobyt se sportovním zaměřením do Outdoor resortu Březová, další třídy se v čase babího léta vydají na školy v přírodě do českých hor.

A úplně všichni využíváme hezké podzimní dny ke krátkým vycházkám po okolí Davle.

Přeji všem čtenářům Soutoku barevný podzim ve zdraví a v pohodě.

Za tým davelské školy

Mgr. Jana Hrubá, ředitelka