IMG 3635V polovině června žáci 9. třídy spolu se svými vyučujícími Bartůňkovou a Matyskovou navštívili Chlupáčovo muzeum historie Země v budově Přírodovědecké fakulty UK na pražském Albertově.

Univerzitním muzeem naši skupinu odborným výkladem provedl paleontolog Mazuch – jeden z iniciátorů založení muzea. Prohlédli jsme si sbírky fosilií, z nichž většinu tvořily originální nálezy, a další exponáty charakterizující jednotlivá geologická období Země pocházející z různých koutů světa. Dominantou muzea je model kostry dravého karnotaura (Carnotaurus sastrei) žijícího před asi sedmdesáti miliony lety. Další unikátní komponentou muzea je sbírka čengjangské fauny odhalující dochované měkké tkáně těl jako žaludek či střeva. Jeden exponát v muzeu – pažní kost nosorožce srstnatého (Coelodonta antiquitatis) – má spojitost s naší školou. Před lety byl nalezen v pískovně Líska u Davle a darován ZŠ Davle tomuto muzeu. Jako poděkování za tento dar má naše škola vstup do muzea zdarma. Vzhledem k nepřízni počasí jsme zrušili návštěvu venkovní expozice Botanické zahrady, nicméně zájemci si mohli alespoň projít prostory fakulty a prohlédnout si vitríny s další geologickou tématikou.

Notice: No Images or Galleries Found