les EVVOV letošním roce pokračujeme v rámci EVVO tématem „Les, hurá na vzduch!“ Máme v plánu „podívat se na zoubek“ stromům, lesům a přírodě kolem nás. Co to ale vlastně je, to tajemné EVVO :-)? Pro ty z vás, kdo netušíte, nebo tápete, malinké vysvětlení: EVVO je environmentální výchova, vzdělání a osvěta dětí ve školách. Smyslem EVVO je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání…“, (zdroj: https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/co-je-environmentalni-vychova--osveta-a-vzdelavani-2927/).

V 7.A jsme se rozhodli ztvárnit motiv stromů a lesa specificky…děti dostaly za úkol nasbírat listy různých stromů rostoucích v našem okolí a přinést je do školy. Zde jsme pak jednotlivé listy poměrově zvětšovali a vytvářeli pomocí tuše a perka obří kresby listů s jejich žilkami a rýhováním a ve druhé fázi jsme hledali co nejpřirozenější barevné ztvárnění listů pomocí anylinek a vodovek.

Žáci si tak nejen připomněli, jak různorodé naše lesy a krajina jsou, ale zároveň se naučili něco nového z výtvarné výchovy – jednak pracovat lépe a čistě s perkem a tuší, ale pak také míchat a volně napojovat barvy do barevných škál – tentokráte škál podzimní přírody.

A protože jsme náš strom sestavili z mnoha různých typů listů mnoha různých typů stromů, ale jen těch českých!, tak jsme ho nazvali FANTAZIJNÍK ČESKÝ (latinsky: Bohemia fantaisa). A přidali jsme také dva hmyzí živočichy, schválně, jestli je na obrázku najdete! :-)

PCH