muzeum 5.b1. den   -    Muzeum v Jílovém  -  vzdělávací program :   ORA ET LABORA.