Nejvyšší čas začít pře12mýšlet o budoucí střední škole a případném zaměstnání. Mnohokrát děkujeme mamince našeho žáka, paní Barboře Budilové, že nám nabídla tak skvělou možnost a nechala nás nakouknout do svého pracoviště.  S paní architektkou nás provedla Ústředím ČSOB, v Praze 5 v Radlickém údolí u stanice metra Radlická.

 Paní architektka nás seznámila s podrobnostmi stavby jako takové, dále pak s tím, co se nacházelo v místech ještě před stavbou budovy. Umíte si představit, že pod touto obrovskou budovou jezdí metro? Jezdí, ale vše je vymyšleno a postaveno tak, aby nic v kancelářích nebylo poznat.  A dokonce, kdyby budova spadla, tak se metrem se nic nestane. Jedná se o jednu z největších administrativních staveb v zemi. Jak jsme se dozvěděli instituce se sem přesunula v roce 2007 z budov roztroušených po centru města. Komplex zahrnuje dvě budovy spojené pěším mostem přes Radlickou ulici. Viděli jsme neskutečné množství zajímavých zákoutí. Všude vládla pohoda a pracovní klid. Když byste chtěli na neformální schůzku, můžete na zelenou střechu budovy, všude je dostatek prostoru a klidu na jednání.

Paní architektka nám vysvětlila i vize do budoucnosti, jakým způsobem by se mohly/měly budovy propojovat s metrem, jakými úpravami může proběhnout stávající starší část.

Nakonec jsme se usadili do pohodlné místnosti Hongkong (označení místností podle velkých měst, pro snazší orientaci) a paní Budilová nás seznámila s pracovními pozicemi. Nejdůležitější je pro jakoukoli pozici v jejím zaměstnání úspěšně složit maturitu. Následně se přihlásit na vysokou školu a stále se vzdělávat. A pak se nám všem otevřou velké možnosti. V ČSOB nejsou jen IT technici, ale uplatní se vysokoškoláci z různých oborů, třeba i humanitních. Vzdělávání je proces a nelze říci, že po ukončení základní školy máte hotovo. Nemáte, stojíte teprve na začátku dlouhé cesty. 

Ještě jednou děkujeme za inspiraci.

RL

Pro zajímavost: archiweb.cz - Nové ústředí ČSOB Group, Nová budova ČSOB v Radlicích | iMaterialy