krlovsk cesta 1Budoucí čeští králové cestu ke korunovaci začínali u Prašné brány a pokračovali až k místu korunovace, bazilice, později katedrále sv. Víta. My jsme se s naším průvodcem sešli u Prašného mostu před severním vstupem  do Pražského hradu. 

Na naší cestě jsme toho viděli spoustu a hodně jsme se toho nejen z historie Hradu dozvěděli. Už víme, kdo to byl architekt Jože Plečnik a jaký akustický efekt má jeho schodiště v jedné z hradních zahrad, podle atributů poznáme např. sochy sv. Ludmily nebo sv. Jana Nepomuckého. Z vyhlídky jsme si prohlédli panorama Prahy. 

 

Než jsme se vydali na cestu dolů Nerudovou ulicí, viděli jsme střídání hradní stráže. Náhodou jsme byli přítomni střídání, které se koná pouze dvakrát do roka - v létě a v zimě, kdy stráže mění zimní a letní uniformy. My jsme viděli odcházet vojáky v tmavých, zimních, uniformách a nastupovat vojáky ve světlých, letních. Už taky víme, proč domy mívaly znamení a ne čísla, u Malostranské mostecké věže jsme si mohli prohlédnout, kde si vojáci a strážní u brány brousili zbraně. Až budete branou někdy procházet, všiměte si zvláštních zářezů ve stěně. Prohlédli jsme si také nádvoří nejrozsáhlejšího stavebního komplexu v Praze - Klementina. Cesta nás dovedla i do Ústřední městské knihovny ke Sloupu vědění, vytvořenému z 8000 knih. 

S naším milým průvodcem jsme se rozloučili na Staroměstském náměstí ve chvíli, kdy právě začínalo pršet. K Prašné bráně jsme tentokrát nedošli. Budeme muset na vlatní pěst.

Až budeme v budoucnu provádět třeba návštěvu ze zahraničí po našem hlavním městě, určitě vědomosti získané během vycházky Prahou využijeme.

PK