4.b homole V úterý se 4.B vydala ze Slap pěšky k přečerpávací nádrži štěchovické elektrárny. Po krásné procházce lesem jsme si poslechli odborný výklad pana Tomáše Zunta, který nám řekl plno zajímavostí o obrovské pětiúhlé uměle vytvořené nádrži přečerpávací elektrárny na vrchu Homole.