vodTereznTéma koncentračních táborů, které se táhlo celým školním rokem v devátých třídách, bylo uchopeno z několika stran. Na podzim jsme se seznámili v knihovně v Hradišťku a při naučné stezce s existencí místního pracovního tábora během 2. světové války. Pak jsme se věnovali jejich smutné existenci obecně a ráda se podělím s vámi o zdařilou myšlenkovou mapu Davida Pánika z 9. A.

Dále jsme se věnovali dokumentu Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem, přikládám nádherně zpracovanou úvahu Anežky Smažíkové, kterou doprovodila vlastní kresbou Brundibára a pamětnice Ely v roli kočky. Začátkem června jsme se vydali do Terezína osobně a s úžasným panem průvodcem jsme si prošli Muzeum ghetta a Magdeburskou kasárna a s místní průvodkyní jsme si prošli Malou pevnost. Počasí se svým jemným deštíkem a zataženou oblohou dokreslil pochmurnou atmosféru místa.