druzinaVážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit, že platba 1500,- za školní družinu za 1. pololetí školního roku 2022-23 musí být uhrazena na účet školy č. 2201841876/2010 do 31. 8. 2022. Děkuji, vedoucí školní družiny Katarina Nožinová