cepicePřijatí žáci na střední školy a víceletá gymnázia

Žáci devátého ročníku se dostali na střední školy s maturitou a střední školy bez maturity, tedy s výučním listem. Pro děti to znamená začátek něčeho nového. Všem našim absolventům přejeme úspěšné pokračování ve vzdělávání a šťastnou ruku při volbě svého budoucího povolání. 

 

Naši školu opustí i 8  žáků z nižších ročníků, kteří úspěšně zvládli přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia. 

Všem přejeme mnoho úspěchů

Osmiletá gymnázia:  hlásilo se 14 / přijato 5 žáků

Šestiletá gymnázia: hlásilo se 19/ přijato 6 žáků

 

Žáci s ukončenou povinnou školní docházkou:

Čtyřletá gymnázia: přijati 4 žáci

Střední průmyslové školy: přijati 4 žáci

Střední zdravotnické školy: přijati 3 žáci

Akademie řemesel: 1 žák

Střední odborná škola s maturitou: přijaty 3 žákyně

Obchodní akademie: přijata 1 žákyně

Střední hotelová škola: přijaty 2 žákyně

Střední škola chemická: přijati 2 žáci

Střední odborná škola automobilní: přijat 1 žák

Střední odborná škola s talentovou zkouškou: přijati 3 žáci

Střední odborné vzdělání s výučním listem: přijato 8 žáků (kuchař, cukrář, kadeřník, mechanik opravář, pečovatel, klempíř)

 

Zpracovala: Mgr. Radka Limprechtová, kariérový poradce školy