zapis pozvanka 2018Ve středu 18. dubna se koná Zápis do 1. tříd, který se letos ponese v duchu české pohádky O princezně Zlatovlásce. Rodiče, prosím, přineste s sebou k zápisu rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti. Děti budou přijímány dle níže uvedených kritérií. Těšíme se na setkání s vámi a našimi budoucími prvňáčky!

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy bude na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 dle následujících kritérií:

  1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitelky Základní školy Davle
  2. Dítě má trvalý pobyt v městysi Davle nebo ve spádové oblasti naší školy (Petrov, Měchenice, Hvozdnice, Bojanovice, Bratřínov)
  3. Dítě má v Základní škole Davle sourozence ve vyšších ročnících
  4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Mgr.  Jana Hrubá, ředitelka školy

V Davli dne 13. 3. 2018