ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

Barvy podzimu (září, říjen,listopad)

1) Místo kde žijeme

Náš domov
Moje rodina a význam rodiny
Naše škola, bezpečná cesta do školy
Moje vesnice
Moje vlast
Náš svět

2) Lidé kolem nás

Společné soužití
Úcta k lidem kolem nás
Kamarádství, chování ke kamarádům
Chování na veřejnosti,v cizím prostředí

3) Lidé a čas

Oientace v čase
Cestujeme časem –celoroční hra
Denní režim a význam jeho dodržování
Významné mezníky během roku
Dýňobraní – akce pro veřejnost
Brambora k bramboře.. – vnitřní akce družiny
Jablkobraní –vnitřní akce družiny
Divadelní představení
Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody

Příroda kolem nás
Změny v přírodě
Chráníme přírodu
Hry a pohyb v přírodě

5) Člověk a jeho zdraví

Hygiena půl zdraví – pěstujeme hygienické návyky
Odpočíváme zdravě
Zdravá životospráva
Ochrana zdraví


Kouzlo zimního času (prosinec, leden,únor)

1) Místo kde žijeme

Prstředí domova
Význam rodiny
Škola a její význam
Bezpečná škola a její prostředí

2) Lidé kolem nás

Soužití lidí
Úcta k lidem a jejich povoláním
Kamarádství, chování ke kamarádům
Chování na veřejnosti, k handicapovaným

3) Lidé a čas

Orientace v čase
Cestujeme časem –celoroční hra
Dodržování denního režimu
Významné mezníky během roku
Význam lidových tradic
Tvořivé dílny – akce pro veřejnost
Vánoční posezení– vnitřní akce družiny
Masopust
Divadelní představení
Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody

Ochrana přírody 
Změny v přírodě
Chráníme přírodu
Třídíme odpad
Hry a pohyb v přírodě

5) Člověk a jeho zdraví

Pěstujeme hygienické návyky
Odpočinek a relaxace zdravě
Zdravá životospráva
Zdravé jídlo na našem talíři
Vitamíny
Zimní sporty a hry


Vůně jara (březen, duben, květen)

1) Místo kde žijeme

Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
Škola a její okolí
Obec a důležitá místa v obci

2) Lidé kolem nás

Soužití lidí
Zvyky a tradice
Kamarádství, chování ke kamarádům
Společenské chování

3) Lidé a čas

Orientace v čase
Cestujeme časem –celoroční hra
Velikonoce
Zvyky a tradice
Význam lidových tradic
Vánoční pečivo a pokrmy – vnitřní akce družiny
Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody

Ochrana přírody
Změny v přírodě
Máme doma zvířátko..
Třídíme odpad
Hry a pohyb v přírodě

5) Člověk a jeho zdraví

Pravidelné hygienické návyky
Odpočíváme a relaxujeme
Zdravá životospráva
Jaro plné vitamínů
Bylinky pro zdraví


Léto, sport a zábava (červen)

1) Místo kde žijeme

Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
Prostředí ve kterém žijeme
Poznáváme okolí školy
Obec a orientace v obci

2) Lidé kolem nás

Kamarádství, chování ke kamarádům
Způsoby chování na veřejnosti

3) Lidé a čas

Orientace v čase
Cestujeme časem –celoroční hra
Den dětí
Vycházky do okolí obce
Ekofest
Spaní ve školní družině
Společné výlety

4) Rozmanitosti přírody

Ochrana přírody
Poznáváme les a podoby lesa
Třídíme odpad
Hry a pohyb v přírodě

5) Člověk a jeho zdraví

Hygienické návyky pro zdraví
Odpočíváme a relaxujeme
Zdravá životospráva a pohyb
Jídlo barevné a zdravé 

NÁŠ TÝM

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | (ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |