ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

Na základě žádosti ředitelky ZŠ Davle paní Mgr. Hrubé si dovolím ve stručnosti odpovědět na předané otázky.

1, Množství a kvalita jídel – děti jsou po příchodu ze školy hladové, porce jsou malé s nízkou výživovou hodnotou. Děti musí dostat celou svou porci, kuchařka by neměla rozhodovat, kdo sní málo a kdo víc.
Velikost porcí a veškeré další náležitosti jsou přesně stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb. - o školním stravování. Vydávané porce odpovídají množství pro jednotlivé věkové kategorie. Každému ze strávníků je v rámci možností umožněno si přidat. Jídla jsou připravovaná dle výživových norem určených pro školní stravování a jejich složení se řídí dle spotřebního koše, který přesně určuje množství jednotlivých surovin. V letošním roce proběhla ve školní jídelně neplánovaná kontrola školní inspekce, která mimo jiné provedla kontrolu plnění spotřebního koše za poslední rok. Výsledkem je písemný zápis, že množství a poměr surovin je v souladu s předpisy. Zápis ŠI byl předán zřizovateli a předpokládám, že je možné do něj nahlédnout.
 
2, Drahé a sladké dezerty – nevhodné, rodiče je pro děti nechtějí.
Jak už jsem uvedla v předešlé odpovědi, množství cukru stejně jako ostatní složky, které žáci dostávají nepřekračuje předepsanou hladinu. Nákupní cena těchto dezertů se řídí velkoobchodním ceníkem, který je od běžného, maloobchodního podstatně nižší. Pro představu uvedu, že limit pro přípravu jednoho oběda ve skupině do 10 let je 25,-Kč. Z tohoto údaje je naprosto zřejmě, že na nákup drahým produktů není opravdu prostor. Jako dezerty se snažíme dle finančních možností podávat především mléčné výrobky a ovoce.

3, Zeleninu navrhují rodiče předkládat na talíř zvlášť – jako přílohu, nikoli vmíchat do kaší, knedlíků apod.
Odmítání konzumace čerstvé zeleniny je ve školním stravování stále se opakujícím problémem, který se snažíme řešit např. přidáváním těchto produktů přímo do hotových jídel. Je to jedna z cest jak žáky přimět ke konzumaci zeleniny. Domnívám se, že tato praxe se již osvědčila a strávníci si na ní zvykli. Zelenina jako příloha na talíři bohužel končí v odpadkovém koši.

4, V jídelníčku je hodně uzenin.
V naší školní jídelně nepodáváme zásadně uzeniny jako hlavní jídlo, jsou použity pouze jako vložka např. při přípravě španělského ptáčka nebo frankfurtské polévky. Tuto skutečnost je možné zjistit nahlédnutím do jídelních lístků za kterékoliv období školního roku.
 
5, Při nástupu do vedení ŠJ byl paní ředitelkou Svoboda přislíben výběr ze dvou jídel.
V otázce přípravy a výběru ze dvou jídel vás musím odkázat na zřizovatele ŠJ Davle. Současné technické vybavení a především prostorová dispozice kuchyně neumožňuje výdej více jídel.
 
6, Proč není možné vrátit zálohu na čip, když je přeprogramovatelný? V jiných školách to jde.
Na základě účetních předpisu pro příspěvkové organizace, které jsou plátci DPH není možné čipy přijímat zpět.
 
7, Polévky – vývary jsou nechutné.
Tuto otázku jsem původně nechtěla vůbec komentovat, ale vzhledem k úsilí a snaze, kterou celý kolektiv kuchyně věnuje přípravě jídel se musím vyjádřit a velmi důrazně ohradit. Za kvalitou a způsobem přípravy polévek si stojím a považuji je za chuťově správné. Na závěr si dovolím nabídnout všem, kteří si chtějí kvalitu a složení jídel prověřit, že si mohou oběd objednat a vyzvednout každý všední den do 11.30hod. Cena oběda je pro cizí strávníky 55,-Kč.
 
Petra Svoboda
vedoucí ŠJ

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |