ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Kalendář akcí

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Přihlášení

Barvy podzimu (září, říjen ,listopad)

1) Místo kde žijeme

 • Můj domov
 • Moje rodina a její význam
 • Moje škola, bezpečná cesta do školy
 • Moje obec, život a změny v ní
 • Moje vlast
 • Náš svět

2)     Lidé kolem nás – „ Radujeme se z rozmanitostí.“

 • Společné soužití, respekt
 • Úcta k lidem kolem nás – slušné chování je normální
 • Kamarádství, chování ke kamarádům
 • Vzájemné vrstevnické vztahy
 • Chování na veřejnosti, v cizím prostředí

3)     Lidé a čas

 • Orientujeme se v čase
 • Režim dne a význam jeho dodržování
 • Důležité mezníky, významné dny, během roku
 • Dýňobraní – akce pro veřejnost
 • Divadelní představení – vnitřní akce ŠD
 • Celoodpolední tvořivé výlety – vnitřní akce ŠD

 4)     Rozmanitosti přírody

 • Příroda kolem nás
 • Pozorujeme změny v přírodě
 • Chráníme přírodu
 • Pohyb a hry v přírodě
 • „Respekt k přírodě.“-celoroční hra

5)     Člověk a jeho zdraví

 • Hygiena - zdraví – pěstujeme hygienické návyky
 • Zdravé odpočívání
 • Životospráva
 • Ochrana zdraví

Kouzlo zimního času (prosinec, leden, únor)

1)     Místo kde žijeme

 • Láska k domovu
 • Důležitost rodiny
 • Význam školy pro můj život
 • Bezpečné prostředí ve škole, respekt jinakosti

 2)     Lidé kolem nás – „Radujeme se z rozmanitostí.“

 • Společné vrstevnické soužití, učíme se naslouchat si, respektování
 • Úcta ke starším lidem
 • Úcta k povolání
 • Chování ke kamarádům
 • Chování na veřejnosti – slušné chování je normální

 3)     Lidé a čas

 • Orientace v čase
 • Denní režim
 • Významné mezníky během roku
 • Lidové tradice a význam jejich udržování
 • Tvořivé dílny-Vánoce – akce pro veřejnost
 • Vánoční posezení – vnitřní akce družiny
 • Vánoční pečení – vnitřní akce družiny
 • Masopust
 • Masopustní pečení – vnitřní akce družiny
 • Společné celoodpolední výlety – vnitřní akce ŠD

4)     Rozmanitosti přírody

 • Ochrana přírody
 • Přírodní změny
 • Chráníme přírodu - minimalizujeme nadmíru odpadu
 • Třídění a sběr odpadu – sbíráme papír, celoročně
 • Vnímání přirozeného koloběhu přírody a propojení s lidskými činnostmi.
 • „Respekt k přírodě.“-celoroční hra

5)      Člověk a jeho zdraví

 • Upevňujeme hygienické návyky
 • Odpočíváme zdravě
 • Zdravá životospráva
 • Výživová pyramida
 • Vitamíny – slunce a vitamín D
 • Sporty a hry v zimním období

Vůně jara (březen, duben, květen)

1) Místo kde žijeme

 • Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
 • Škola a její okolí
 • Obec a důležitá místa v obci

2)     Lidé kolem nás – „Radujeme se z rozmanitostí.“

 • Soužití lidí
 • Zvyky a tradice
 • Kamarádství a dlouhodobé přátelství
 • Posilujeme vzájemné vztahy mezi vrstevníky
 • Společenské chování
 • Chování na veřejnosti – slušné chování je normální
   

3)      Lidé a čas

 • Orientace v čase
 • Velikonoce
 • Význam lidových tradic
 • Velikonoční pečivo a pokrmy – vnitřní akce družiny
 • Společné výlety
 • Ekofest
   

4)     Rozmanitosti přírody

 • Ochrana přírody
 • Změny v přírodě
 • Moje domácí zvířátko..
 • Třídíme odpad
 • Hry a pohyb v přírodě
 • „Respekt k přírodě.“-celoroční hra

5)     Člověk a jeho zdraví

 • Pravidelné hygienické návyky
 • Odpočíváme a relaxujeme
 • Zdravá životospráva
 • Vitamíny na jaře
 • Bylinky pro zdraví

Léto, sport a zábava (červen)

1)     Místo kde žijeme

 • Rodina a její význam pro rozvoj dítěte
 • Prostředí, ve kterém žijeme
 • Poznáváme okolí školy
 • Obec a orientace v obci

2)     Lidé kolem nás – „Radujeme se z rozmanitostí.“

 • Kamarádství, chování ke kamarádům
 • Vzájemná pomoc, učíme se společnému soužití
 • Chování na veřejnosti – chovat se slušně je normální
 • Chráníme veřejný majetek

3)     Lidé a čas

 • Orientace v čase
 • Den dětí
 • Vycházky do okolí obce
 • Spaní ve školní družině – vnitřní akce družiny
 • Společné výlety
   

4)     Rozmanitosti přírody

 • Ochrana přírody – příroda je živá
 • Poznáváme les a podoby lesa
 • Třídíme odpad – sbíráme papír
 • Pohyb v přírodě – bojové hry v lese
 • „Respekt k přírodě.“-celoroční hra


  5)     Člověk a jeho zdraví
 • Hygienické návyky pro zdraví
 • Odpočíváme a relaxujeme
 • Zdravá životospráva a pohyb
 • Jídlo barevné a zdravé – jíme očima

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |