ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

kronika

V předposledním týdnu před prázdninami si žáci šestých ročníků naší školy vyzkoušeli rukodělnou tvorbu. Každá ze tříd měla za úkol vyrobit si svoji vlastní kroniku, a to se vším všudy, od desek až po záložku J. Práce nám zabrala skoro celý jeden den vyučování, ale stálo to za to.

 

Od příštího roku si můžou děti v jednotlivých třídách začít zapisovat vše, co jim bude připadat zajímavé, zábavné, důležité nebo nepřehlédnutelné po dobu, co budou spolu v 7., 8. a 9.třídě….a věřte, že těch zážitků a prožitků mají děti spoustu!

Až se pak jednou sejdou na třídním srazu, třeba po 10 nebo 20 letech, bude taková kronika studnicí mnoha humorných historek, nad kterými se dnešní žáci, budoucí dospěláci, stoprocentně zasmějí a zavzpomínají. Celý projekt ale sloužil také k prohloubení dalších aktivit. Za cíl jsme si s odbornicí Lenkou Sarai Kučerovou (výtvarnice, pedagožka a hlavně odbornice na zlepšování třídních vztahů) dali za cíl zlepšení klimatu v obou třídních kolektivech, a tím zvýšení školní výkonnosti. Snažili jsme se také o kvalitní začlenění žáků, kteří jsou stále z kolektivu vylučováni.

Chceme takto přispět i ke snížení netolerance a předsudků, posílení respektu k odlišnosti (to co je jiné, nemusí být nutně špatné) a posílení pocitu odpovědnosti za své chování. Navíc jsme si v praxi ukázali tak trochu středověký způsob výroby knih a kronik, čímž jsme navázali již na plánované učivo 7.roč., podpořili jsme rukodělnou výrobou manuální zručnost dětí, zapojili jejich přirozenou kreativitu a využili základní prvky výtvarné činnosti v praxi. A právě takovémuto spojení – kdy na konkrétní ukázce přímé aktivity propojujeme nabyté a očekávané znalosti z plánovaného učiva čj-literatury 7.roč. s dovednostmi sociálními a také manuálními – se říká projektové vyučování.

A to si měly možnost děti v obou šestých ročnících na vlastní kůži vyzkoušet. Žáci byli motivováni vyprávěním, výkladem o tématu jim byly zprostředkovány informace o době, která je typická pro vznik kronik, dále metody práce na kronice v historii a současně metody práce na konkrétním produktu tvořeném žáky dnes, díky rozhovoru s jednotlivými žáky bylo dosaženo většího zapojení žáků, jejich větší motivovanosti a soustředění na činnost, dialogem jsme dosáhli hlubšího zamyšlení žáka nad tématem a pracovními činnostmi, dialog nutí žáky klást otázky, být aktivní, argumentovat, naslouchat druhému, tolerovat jiný názor, korigovat vlastní názor; obrazem bylo zprostředkováno vizuální sdělení a přiblížení tématu, instruktáží jsme dosáhli pochopení a následně osvojení pracovních a technických dovedností, stejně jako sociálních dovedností, dále díky praktické tvorbě došlo ke zlepšení psychomotorických dovedností (individuálně).

Hromadná výuka zajistila pochopení tématu u všech žáků, individualizovaná pak konkrétním žákům pomohla ve vlastní tvorbě, překonala drobné obtíže při práci či nepochopení části postupu práce, také zajistila zpětnou vazbu žáka, skupinová výuka (ať už párová nebo ve skupině 3-5žáků) rozvinula tvůrčí schopnosti žáka, řešení problémových nebo nečekaných situací a úkolů; projektová výuka spojila vše v jeden celek – doplnila tak tradiční výuku během školního roku, aktivizovala žáky, aby si uvědomili ideu a téma dne, a aby si osvojili konkrétní požadované vědomosti, poznatky a dovednosti prostřednictvím aktivní činnosti, osvojené poznatky pak žáci lépe využijí při řešení praktických všedních životních problémů.

No a výsledek? – V každé třídě jedna kronika. Už teď se těšíme, co si do ní děti budou zapisovat!

Pavla Charvátová

 

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |