ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

dětiDnes jsme projekty "Počátků písemnictví předvedli pod taktovkou 7.B pro třeťáčky. Byl to skvěle prožitý čas a krásně zúročená práce! Věříme, že i třeťákům to dalo tolik, jako minulý týden čtvrťákům. 
A jak vidí vzájemné učení zúčastněné vyučující ze 4.ročníku? Ptali jsme se a dozvěděli se toto. Paní učitelka Mrázová nám sdělila: "7.A učí 4.A a 4.A se učí od 7.A! Ano, naprosto výstižné, vzájemné a účinné. Každá skupina žáků ze 7.třídy se naplno věnovala mladší skupině, snažili se předat své získané vědomosti čtvrťákům. Přitom potrénovali komunikativnost, odhodlanost, ale také odolnost a pohotové reakce na všemožné zvídavé otázky. Také si starší museli umět poradit někdy s ne příliš poslušným posluchačem.
Starší žáci museli vše perfektně naplánovat, vyrobit, připravit, naučit se, vyzkoušet a zvládli to na výbornou. Odměnou pro ně byli zvídaví mladší kamarádi, kteří si plno nových poznatků zapamatovali nejen díky přednesu, scénkám a vypravování, ale také díky zábavným aktivitám, kvízům, hrám, které je velmi zaujaly a bavily. Věřím, že společný čas žáků ze 7. a 4. třídy byl velmi přínosný pro obě dvě strany. A vlastně inspirativní i pro nás pedagogy.  Takže zase někdy příště a třeba už i ti mladší zvládnou být v roli těch, kteří budou předávat informace a rozvíjet své měkké dovednosti. Vždyť ten pocit, že si žáci musí sami zorganizovat, řídit vlastní učení, efektivně pracovat s informacemi, termíny, řešit problém, respektovat problém druhých, kriticky myslet, upevňovat vztahy, je skvělý, a tak potřebný pro budoucí život. Děkujeme za připravené prezentace."
A Hanka Průšová, skvělá asistentka pedagoga, která dlouho spolupracovala s paní učitelkou Mrázovou a dnes má pod svým křídlem další žáčky s SPU dodává: "Projektový den hodnotím jako velmi přínosný pro obě strany. Je vidět, že sedmáci věnovali jeho přípravě hodně úsilí a času. Měli možnost si v praxi vyzkoušet, jaké to je předstoupit před skupinku dětí a snažit se je zaujmout a předat jim nějaké informace. Myslím si, že se jim to podařilo. Reakce čtvrťáků byla pozitivní. Nejvíce je zaujaly hry, představení a aktivity, které si pro ně sedmáci připravili. Zábavnou formou se dozvěděli spoustu nových informací. Některé z nich si zapamatovali, jiné se jim třeba vybaví, když o nich v budoucnu uslyší. Viděli, že žáci jen o pár let starší než oni, dokáží dané téma komplexně zpracovat. Věřím, že je to bude motivovat k další práci. A třeba někdy 
dokáží sami připravit program pro své mladší spolužáky."
Děkujeme všem, do se na projektu podíleli!
PCH

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |