ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

cepiceSouhrnné informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia. 

Obory s talentovou zkouškou

 kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2021.

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - termín odevzdání do 30.listopadu 2021

Přijímací řízení s talentovou zkouškou proběhne v období od 2. ledna do 15. ledna 2021;   

konzervatoř -  přijímací řízení koná od 15.ledna do 31.ledna 2021,                                 

gymnázium se sportovní přípravou ve dnech od 2. ledna do 15. února 2021. 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 Přihlášky na střední školy  (s maturitou, výučním listem), víceletá gymnázia

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. ledna 2021

(Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání)

pozn. některé školy zveřejňují na svých stránkách předběžná kritéria přijímacího řízení již nyní.  – vhodné prostudovat již nyní

lze podávat přímo do kanceláře střední školy osobně nebo poštou (doporučeně) nejpozději do 1.března 2021 včetně.

Budou připravovány a tisknuty školou až  po pololetním vysvědčení.

Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

Součást přihlášky bude i prohlášení o datové schránce zákonného zástupce. Pozn – bývá vypsáno v kritériích přijímacího řízení, jestli škola vyžaduje nebo ne

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

1.kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Čtyřleté obory:

  1. řádný termín: 12.4.2021
  2. řádný termín: 13.4.2021

Obory šestiletého  a osmiletého gymnázia

  1. řádný termín:  14.4.2021
  2. řádný termín: 15.4.2021

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

  1. náhradní termín: 12.5.2021
  2. náhradní termín: 13.5.2021

Konané testy:

Jednotné přijímací zkoušky

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)

Školní přijímací zkouška    

Některé školy mají ještě požadavky na další zkoušku – OSP, AJ … atp.

 nutné vyhledat na stránkách škol – v kritériích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Radka Limprechtová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 47005319 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 2201841876/2010

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |